Tampere, 180 km north of Helsinki, is the third largest city in Finland with a population of over 200 000. The city centre lies between two large lakes, Näsijärvi and Pyhäjärvi, and there are many smaller lakes in the area. Of the total surface area of the city (679 km2)  lakes account for  158 km2.

Tampere on 200.000 asukkaan teollisuuskaupunki 180 km Helsingistä poihjoiseen. Se on Suomen kolmanneksi suurin kaupunki. Kokonaispinta-ala on 679 km2, josta maapinta-alaa 521 km2 ja vesipinta-alaa 158 km2. Kaupunki sijaitsee suurten vesireittien yhtymäkohdassa.

THE REGATTA SITE – KILPAILUPAIKKA 

Lake Kaukajärvi is a freshwater lake about 7 km east of the city centre. It extends to a length of 3 km. At its broadest it is about 800 m wide and at its deepest almost 30 m deep. The total surface area of the lake is around 1.5 km2. The rowing lanes are in clear water without any currents. The lake is free of shipping traffic.

Kaukajärvi sijaitsee noin 7 km kaupungista itään. Järven suurin leveys on noin 800 m, suurin pituus 3 km ja kokonaispinta-ala 1,5 km2. Suurin syvyys on melkein 30m ja keskisyvyys 15 m. – Rata on seisovassa, kirkkaassa, makeassa vedessä. Järvellä ei ole laivaliikennettä.

LAUNCHING AND LANDING – VESILLELASKU JA MAIHINTULO

At the western end of the lake there is one platform for the launching and another platform for the landing (see plan of the course, numbers 2 and 4).

Vesillelaskua ja maihintuloa varten on Kaukajärven länsipäässä eri laiturit (ratapiirros numerot 2 ja 4).

AREAS FOR THE PUBLIC – YLEISÖTILAT

In the immediate vicinity of the goal, there are seats for approximately 550 people amd, in addition to that, other premises for the public with space for over 1,000 people. A kiosk amd toilets, for both the public and the rowers, are situated close to the spectator stand. There is parking lot nearby, to the north of the Tampere-Kangasala road.

Maalin välittömässä läheisyydessä on istumapaikat noin 550 hengelle ja lisäksi muuta yleisötilaa yli tuhannelle hengelle. Istumakatsomon vieressä on kioski ja wc sekä yleisön että kilpailijoiden käyttöön. Paikoitustilat ovat Kangasalantien pohjoispuolella.

Traffic rules

Map of Regatta area