Finska Paddling Och Roddförbundet Och Takon Soutajat inbjuder till ÖPPNA NORDISKA MÄSTERSKAP samt 56. TAMPERE INTERNATIONAL REGATTA på Kaukajärvi i Tammerfors lördagen 17 och söndagen 18 juni 2017

Lördag
NM öppningsceremoni
101. HJC 1x       Open Tampere Regatta    500m
102. DJC 1x       Open Tampere Regatta    500m
103. HS 2-    Open Tampere Regatta    2000m
104. DJB 1x    Open Tampere Regatta    2000m
105. HJB 2x       Open Tampere Regatta    2000m
106. DJA 2-       NM             2000m
107. HJA 2-       NM             2000m
108. DJA 1x       NM                     2000m
109. HJA 1x       NM                   2000m
110. DSLv 1x      NM                     2000m
111. HSLv 1x      NM                     2000m
112. DS 1x        NM                     2000m
113. HS 1x        NM                      2000m
114. DJA 2x       NM                     2000m
115. HJA 2x       NM                      2000m
116. DS 2x        NM                     2000m
117. HS 2x       NM                      2000m
118. DJB 4x       Open Tampere Regatta    1000m
119. HJA 4-       Open Tampere Regatta   2000m
120. HJB 1x       Open Tampere Regatta    1000m
121. DS 4x        Open Tampere Regatta    2000m
122. DJC 2x       Open Tampere Regatta    500m
123. DJB 2x       Open Tampere Regatta    1000m
124. HSLv 2x      Open Tampere Regatta    2000m
125. HJA 4x       Open Tampere Regatta    2000m
126. DJA 4x       Open Tampere Regatta    2000m
127. HS 4–        Open Tampere Regatta    2000m
128. HS 4x        Open Tampere Regatta    2000m
129. HJA 8+    Open Tampere Regatta  2000m
  Söndag
 201. HJC 1x       Open Tampere Regatta    500m
 202. DJC 1x       Open Tampere Regatta    500m
 203. DSLv 2x      Open Tampere Regatta    2000m
 204. HJA 4x     NM                      2000m
 205. DJA 4x       NM                      2000m
 206. HJA 1x       Open Tampere Regatta    2000m
 207. HJB 1x       Open Tampere Regatta    1000m
 208. DJB 2x       Open Tampere Regatta    1000m
 209. MixJD 1x     Open Tampere Regatta    500m 
 210. DS 2x        Open Tampere Regatta    2000m
 211. HS 2x        Open Tampere Regatta    2000m
 212. HJA 2–       Open Tampere Regatta    2000m
 212B. DJA 2-   Open Tampere Regatta  2000m
 213. DJA 1x       Open Tampere Regatta    2000m
 214. HSLv 1x      Open Tampere Regatta    2000m
 215. DS 1x        Open Tampere Regatta    1000m
 216. HJA 2x       Open Tampere Regatta    2000m
 217. HJB 4x       Open Tampere Regatta    1000m
 218. MixJB 4x     Open Tampere Regatta    2000m
 219. HS 1x        Open Tampere Regatta    2000m
 220. DSLv 1x      Open Tampere Regatta    2000m
 221. DJA 2x       Open Tampere Regatta    2000m
 222. HS 2-        NM              2000m 
 223. DS 4x        NM             2000m
 224. HJA 8+       NM                      2000m
 225. HJC 2x       Open Tampere Regatta    500m
 226. DJC 2x       Open Tampere Regatta    500m 
 227. HJB 2x       Open Tampere Regatta    1000m 
 228. DJB 1x       Open Tampere Regatta    1000m 
 229. HS 8+        Open Tampere Regatta    2000m 

NM avslutningsceremoni

Tävlingsbestämmelser
Försökslopp anordnas samma dag som loppet är inskrivet. Dansk heatordning tillämpas. Tidsintervall mellan finaler är 10 minuter
med undantag för efter block med NM lopp 10 minuter.

Anmälan

För att registrera, fyll i formulären på denna sida

Alternativt kan inlämninsuppgifter stickas via e-post till:takonsoutajat@takonsoutajat.fi
Anmälan skall vara arrangören tillhanda senast onsdagen
den 7 juni 2017 kl. 16.00.

Lottning
Lottning äger rum på
regattasekretariat den 16 juni kl 20:00.

Startlista
En anmälningslista kommer att finnas tillgänglig på https://www.takonsoutajat.fi/56th-international-regatta-and-nordic-open-championships/
från måndagen den 12 juni 2017.

En startlista kommer att läggas ut på ovan nämnda webbplats efter att lottningen är genomförd den 16 juni. En komplett och uppdaterat andra version av startlistan kommer att finnas tillgänglig kvällen innan tävlingen.

Försökslopp
Om fler än sex lag anmälts till samma lopp, anordnas försökslopp. Dansk heatordning tillämpas för samtliga lopp. Om det är försök i ett lopp som är nordiskt juniormästerskap skall de lag som är officiella landslag seedas i försöksheaten.
Det ska endast anordnas B-final om det är fler än 12 anmälda lag. C- eller D-finaler anordnas inte. Försökslopp som är nordiskt mästerskap indelas på land efter lagledar mötet.

Båtplats och regattabyro
Regattabyro och båtplatsen finns på Kaukajärvi sjö
. Öppningsceremonin kommer att äga rum 25 minuter innan första lopp på lördagen.

Anmälningsavgift och betalning:
1x = 20 € (junior B och yngre 15 €), 2x/2- = 25 € (junior B och yngre 20 €),
4x-/4- = 30 €, 8+ = 35 €

Förening eller förbund borde betala anmälningsavgift i förskott görs detta på Takon Soutajat bankkonto. För betalning från utlandet:
BIC no:
OKOYFIHH
IBAN no: FI25 5730 0820 2951 41
Kontohavare: Takon Soutajat R.Y. , HATANPÄÄNKATU 6, 33900 TAMPERE FINLAND

Avanmälan som meddelas skriftligen till regattaexpeditionen eller tävlingsledningen senast fredagen den 16 juni 2016, kl 18.00 debiteras ingen extra avgift utöver anmälningsavgiften. Efter fredag kl 18.00 är avanmälningsavgiften lika mycket som anmälningsavgiften för respektive båtklass. Eventuella efteranmälningar får ej orsaka ändringar i den ursprungliga startlistan beträffande starttider eller antalet försökslopp. Efteranmälningar tillåts fram till kl 20.00 dagen innan loppet. Avgift för efteranmälan är dubbel anmälningsavgift.

Trafikregler
Trafikregler kommer att finnas på uppslagstavlan vid regattabyron och bryggorna och på https://www.takonsoutajat.fi/56th-international-regatta-and-nordic-open-championships/

Priser
Till de bästa i respektive lopp Tampere Regatta utdelas Takon Soutajat plaketter.
Prisutdelning sker direkt efter varje lopp.
Segrande lag i JNM och SNM tilldelas NOR:s mästerskapsplakett, andra- och tredjeplats tilldelas NOR:s silver- och bronsmedaljer. Victor Hjorts Pokal delas ut till bästa nation och Knut-Arthur Norstads Pokal tilldelas vinnaren i 8+HJA och Letvægtspokalen till den nation som uppnår högsta poäng i två lättvikt klasser.

Servering
Kaffe, frallor, varmkorv, godis, glass m.m. finns till försäljning vid regattabyrån..
För att vi ska vara säkra på att maten ska räcka till alla är vi tacksamma om luncherna ( 7 euros) anmäls i samband med loppanmälan.

Banan
Banan som är 2000 meter lång, rak och strömfri. Albanosystem finns med plats för sex startande båtar. Fast start vid 2000 meter.

Vägning
Vägning av lättviktsroddare och styrmän äger rum vid regattabyrån tidigast två timmar och senast en timme före roddarens/styrmans första lopp varje dag.

Regattamöte
Observera att regattamöte kommer att hållas
fredagen den 16 juni kl 19.00. Klubbrepresentanter MÅSTE vara närvarande vid mötet.

Inkvartering klubbar och landslag
Deltagarna ansvarar själva för att boka boende.
Nedan finns förslag på några boenden som ligger cirka 10 minuter med bil från tävlingsområdet.
 https://www.booking.com

Upplysningar
Regattans tävlingssekreterare:
+358 50 370 1160
takonsoutajat@takonsoutajat.fi