Takon Soutajien jäsenetuihin kuuluu mahdollisuus käyttää seuran kalustoa maksutta. Valitettavasti viime aikoina kaluston vaurioita on jouduttu korjaamaan talkoilla liian usein. Tämä rasittaa samoja henkilöitä, jotka muutenkin käyttävät aikaansa yhteiseksi hyväksi.

Jotta kaluston lainaajat käsittelisivät yhteistä omaisuutta yhtä huolellisesti kuin omaansa, seuran hallitus päätti velvoittaa käyttäjät osallistumaan korjauksiin. Jos kalusto vaurioituu jäsenen käytössä, hänen pitää osallistua vaurioiden korjaamiseen ja maksaa puolet materiaalikuluista. Jos vakuutus korvaa kaluston korjauskulut, vahingon aiheuttaja on velvollinen maksamaan puolet omavastuusta eli 200 € (v. 2023).

Toivomme varovaisuutta ja huolellisuutta kaluston käyttäjiltä!