Naisten Sarja

Takon Soutajat

Soile Hakala
Sanni Lamberg
Marketta Lamberg
Sari Kurimo
Kirsi-Maria Pänttönen
Tuija Kajamäki
Marianne Hurnanen
Marianne Viita
Reetta Solala
Heli Karonen
Kaisa Saarimaa
Katja Rantavaara
Tanja Jantunen
Jasmi Nurmilo
Paavo Salonen perämies

Kouvolan Soutajat

Saila Laaksonen
Niina Virtanen
Anu Takala
Laila Niilo-Rämä
Taina Heiskanen
Johanna Mattila
Tuija Kilpeläinen
Kirsi Korpijärvi
Iida Niemi
Kirsi-Marja Katajainen
Sini Hyvärinen
Susanna Inkilä
Elsa-Marja Sorvo
Anni Saarinen
Mika Sistonen perämies

Ikaalisten Soutajat

Suvi Ahonen
Sanna Hakala
Päivi Haapaniemi-Kokko
Marika Kallio
Eeva Linnainmaa
Tiina Linnainmaa
Pirjo Mäki-Karvia
Miia-Maarit Onikki
Kirsi Rajasalo
Aila Salo
Elisa Tuomisto
Paula Vehkala
Maria Viitahalme
Mari Vähävihu
Pasi Hautamäki perämies

Mikkelin Soutajat

Mervi Hotokka
Seija Kontinen
Suvi Ikonen
Sanna Haimila
Marita Loppukaarre-Markkanen
Kirsi Malmstedt
Sari Jäppinen
Hilkka Närvänen
Jaana Pettinen
Marjo Snellman
Hevelyn Hanschmidt
Vuokko Kolehmainen
Jaana Valtonen
Pentti Iivanainen perämies

Miesten Sarja

Virtain Urheilijat

Mauri Hautala
Jorma Aho
Matti Luotio
Aaro Aaltonen
Petri Sihvonen
Harri Ala-Lahti
Antti Varis
Kai Kuusenmäki
Jani Peltotalo
Marko Leppämäki
Erkki Virkalahti
Markku Mäkelä
Ari Orava
Jouko Vaali
Tero Vaali Perämies

Takon Soutajat

Perttu Kivimäki
Reijo Lehtinen
Juha Hänninen
Vesa Ruuska
Heikki Leppänen
Mikko Heikkilä
Niko Raami
Lassi Raami
Antti Järvinen
Paavo Salonen
Jarmo Seuranen
Sakari Junnila
Jari Kaljadin
Jari Maanoja
Olavi Pirinen Perämies

Kouvolan Soutajat

Joni Närhi
Tero Karppinen
Mikko Hölsä
Arto Toivanen
Pekka Eerola
Janne Kukkonen
Mikko Joenpolvi
Panu Eerola
Simo Lapatto
Viljami Pätäri
Juha Perätalo
Jussi Aapro
Jukka-Pekka Järvinen
Antti Lehtonen
Mika Sistonen Perämies

Seka Sarja

Nesteen Soutajat / Hämeenlinnan latu

Jaana Pietiläinen
Leena Antikainen
Eila Alastalo
Anneli Lintukangas
Piia Luoto-Kokko
Jarmo Aaltonen
Eero Koskela
Rai Lindberg
Crister Nyberg
pedro pietiläinen
Tero Mononen
Jari Leinonen
Ari-Pekka Tenhovuori Perämies

Sulkavan Urheilijat -41 / Savonlinnan Soutu

Taina Joskitt
Suvi Saali
Irene Lindström
Kirsti Sallinen
Jenni Pylkkänen
Anna-Kaisa Luukkonen
Jukka Heikki Joskitt
Ville Pätynen
Rauno Tolvanen
Ari Kankkunen
Pekka Poutiainen
Anssi Tanninen
Pasi Herranen
Jouko Kinnunen
Annariikka Virta

Virtain Urheilijat / Ikaalisten Soutajat

Ari Orava
Jouko Vaali
Jani Peltotalo
Erkki Virkalahti
Antti Varis
Harri Ala-Lahti
Markku Mäkelä
Päivi Haapaniemi-Kokko
Pirjo Mäki-Karvia
Aila Salo
Maria Viitahalme
Miia-Maarit Onikki
Mari Vähävihu
Marika Kallio
Tero Vaali Perämies

Takon Soutajat

Pekka Mäkelä
Perttu Kivimäki
Jussi Naskali
Antti Järvinen
Heikki Leppänen
Juha Hänninen
Sakari Junnila
Kaisa Saarimaa
Heli Karonen
Marianne Hurnanen
Reetta Solala
Sanni Lamberg
Marketta Lamberg
Tanja Jantunen
Olavi Pirinen Perämies

Kouvolan Soutajat

Niina Virtanen
Joni Närhi
Johanna Mattila
Mikko Hölsä
Taina Heiskanen
Viljami Pätäri
Kirsi Korpijärvi
Janne Kukkonen
Tiina Korpela
Antti Lehtonen
Maija-Leena Hintsanen
Jari Sorsa
Iida Niemi
Panu Eerola
Veikko Nyyssönen perämies