Tervetuloa Takon Soutajat ry sääntömääräiseen syyskokoukseen keskiviikkona 30.11.2022 kello 18.00 alkaen Soutupaviljongille. Uudistetut ja hyväksytyt säännöt tässä linkissä.

Asialistalla

1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan vaali.
2. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi
kalenterivuodeksi.
3. Valitaan johtokuntaan vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä.
4. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
5. Valitaan kalustovastaava ja kalustonhoitajat.
6. Valitaan valmennus-, kilpailu, ja muiden toimintakuntien puheenjohtajat.
7. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
8. Käsitellään muut asiat, jotka on esitetty johtokunnalle viimeistään kuukausi ennen
vaalikokousta.

Kokouksessa kahvitarjoilu.

Muut kokousmateriaalit jaetaan vielä lähempänä kokousajankohtaa.

Toimintasuunnitelma 2023

Talousarvio 2023

Jäsenmaksut

Tukiperiaatteet 2023

Kokouksessa myös etäosallistumismahdollisuus.

Hallituksen esitykset hyväksyttiin.

Vuoden 2023 hallitukseksi valittiin Timo Pitkänen, Lassi Raami, Soile Hakala, Niina Ijäs, Olli Niemi ja Helena Laaksonen

Ilmoittaudu kokoukseen tästä

Terveisin Takon Soutajat ry hallitus