Aika ja paikka: keskiviikko 29.11. klo 18 Hatanpään soutupaviljonki, Hatanpäänkatu 6, Tampere

Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Saadaksesi Teams-linkin ilmoita etäosallistumisestasi osoitteeseen takonsoutajat@takonsoutajat.fi.

Asialista 

  1. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan vaali. 
  2. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi. 
  3. Valitaan johtokuntaan vähintään viisi (5) ja enintään seitsemän (7) jäsentä. 
  4. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. 
  5. Valitaan kalustovastaava ja kalustonhoitajat. 
  6. Valitaan valmennus-, kilpailu, ja muiden toimikuntien puheenjohtajat. 
  7. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta. 
  8. Käsitellään muut asiat, jotka on esitetty johtokunnalle viimeistään kuukausi ennen  
    vaalikokousta. 

Kokouksessa kahvitarjoilu. 

Muut kokousmateriaalit jaetaan vielä lähempänä kokousajankohtaa. 

Toimintasuunnitelma

Budjetti    (Budjetti 2023 vertailuun)

Jäsenmaksut

Tulostettava versio asialistan sisältävästä kokouskutsusta (pdf): Syyskokous 2023