Kirkkoveneitä ja muita veneitä vuokrataan käyttöön. Kirkkoveneeseen mahtuu 14 soutajaa ja perähenkilö, jonka tarvittaessa saatte mukaan opastamaan.

Ota yhteyttä Takon Soutajat ry toimistoon takonsoutajat@takonsoutajat.fi

Soutupaviljongin tilavaraukset ja yhteydenotot : tilavaraukset@takonsoutajat.fi